Restauracja Pod Dzwonem

Restauracja Pod Dzwonem

"Pod Dzwonem" to najstarsza chorzowska restauracja, istnieje od 1897 roku. Mieści się w zabytkowej mieszczańskiej kamienicy na rogu ul. Powstańców 18 i ul. J. Sobieskiego 6 wybudowanej w 1896 roku przez mistrzów budowlanych Wieczorka i Pippa według własnego projektu, w stylu eklektycznym. Została wpisana do rejestru zabytków 29 lipca 1992 roku.

We wnętrzach restauracji zachowała się dawna dekoracja sztukatorska. Nazwa lokalu powiązana jest z dzwonem, który wisiał nad wejściem do restauracji, które mieściło się wówczas od ulicy Powstańców. Tradycją było, że podczas otwierania nowej beczki piwa uderzano w dzwon. Obecnie ten sam dzwon wisi nad barem wewnątrz lokalu, używany jest okazjonalnie podczas różnych uroczystości.